Nyheter

Viirus flyttar till Busholmen hösten 2017

Viirus kommer att flytta till Busholmen. Idag, den 10 november, undertecknades avtalet av styrelseordförande för Viirus rf Marianne Möller och styrelseordförande för Stiftelsen Kvarteret Viktoria Max Arhippainen. I augusti 2017 inleds verksamheten i de nya utrymmena i Kvarteret Victoria. Invigning blir det i september 2017. På Viirus ser vi fram emot att äntligen flytta in i ändamålsenliga utrymmen. Teatern kan snart erbjuda publiken mer tillgängliga och bekvämare faciliteter.

Ensembleteatern Viirus kommer på Busholmen att bibehålla sin egen konstnärliga profil. Viirus gör också i framtiden två stora produktioner per år och fortsätter med sin uppsökande verksamhet, dvs att turnera i regionen.

Utöver Viirus kärnverksamhet kommer teatern nu att ha möjlighet att stå värd för gästspel och ett utvidgat övrigt program. Utöver teatersalen förfogar Viirus också över två studior, en liten amfiteater på innergården och en rymlig foajé med tillhörande galleri. Viirus har möjlighet att hyra ut utrymmen till andra aktörer som vill hyra in sig för repetitioner, föreställningar eller annan konstnärlig verksamhet.

När det gäller de övriga publika evenemangen som går utanför Viirus egen repertoar kommer teatern att tillsätta ett konstnärligt råd som ser till utbudet som helhet och gör ett konstnärligt kvalitativt urval.

Riktlinjerna för det övriga programmet är:
Språklig och kulturell mångfald: Verksamheten sker övervägande på svenska men även på andra språk och konstutbudet riktar sig till såväl finländare och nyinflyttade som tillfälliga besökare i staden.
Konstnärlig korsbefruktning: Det huvudsakliga utbudet består av scenkonst men vi vill också erbjuda publikevenemang baserade på andra konstformer och tvärkonstnärliga upplevelser.
Internationalitet: Utbudet är i första hand inhemskt men en del av verksamheten är vikt för internationella samarbeten och gästspel.

Inledningsvis kommer Viirus att samarbeta med följande redan producerande och kuraterande aktörer:
– Projektet ”Gränslös/Rajaton” är ett flerårigt projekt med fokus på genreöverskridande föreställningar och nya former för musikteater, sk ”contemporary music theatre”. Projektet leds av regissören Erik Söderblom och kommer att hyra teatersalen på återkommande basis under åren 2018-2020. En viktig målgrupp för föreställningarna är personer som bor i Finland men som har ett annat kulturellt ursprung. Projektet är tvärkonstnärligt och framtidsinriktat. (Mera information om projektet via Erik Söderblom, tfn 0400 792016)
– Baltic Circle kommer nästa höst att gästspela i teatersalen med 1-2 föreställningar. Baltic Circle är en internationell festival som både producerar egna föreställningar, special-evenemang och bjuder in utländska gästspel. Festivalen ifrågasätter traditionella strukturer och konservativa konstsyner. Arrangörerna frågar sig vad konst är och vad konst kan vara. Festivalens konstnärliga ledare är Satu Herrala.
– Viirus har också erbjudit möjlighet till Helsingfors festspel att hyra spelutrymmen. Helsingfors festspel har en tradition av att bjuda in högklassiga internationella gäster och lockar publik i olika ålder och med olika kulturell bakgrund.

”Det är människorna och inte utrymmena som gör konsten! Vi flyttar till ett unikt nybygge men det är konstnärerna och publiken som kommer att skapa stämningen. Vi vill också att olika språk och kulturer är närvarande här och hoppas att det i framtiden skall vara en lockande plats för människor med olika bakgrund att dyka in på för att dela aktuella och överraskande upplevelser. För Viirus är den här förändringen en enastående möjlighet att utvecklas och utmanas och för Helsingforsborna uppstår en ny häftig samlingspunkt på Busholmen, ett ställe med konsten i fokus.”
– Maria Lundström, konstnärlig ledare, Viirus

Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors håller stegvis på att bli färdigt.
I kvarterets hjärta finns Victoriasalen, som ägs av Stiftelsen Kvarteret Victoria. Multifunktionssalen om ca 350 kvadratmeter är byggd för scenkonst, och i anslutning till den finns två mindre studior och ett galleri. Det är i dessa salar som Busholmens och hela huvudstadsregionens invånare kommer att erbjudas konstupplevelser i och med att Viirus med olika samarbetsparter flyttar in hösten 2017!

För mera information kontakta Viirus administrativa ledare Matilda von Weissenberg 0509115988 eller konstnärliga ledare Maria Lundström 0503283355.

www.viirus.fi
www.kvarteretvictoria.fi

Nyheter

30.04

Garden Party på Kvarteret Victoria

Den 21.5.2018 klockan 18.00 ordnar Kvarteret Victoria rf. och Stiftelsen Kvarteret Victoria ett Garden Party på […]

Läs mera...
14.08

Från och med idag stannar spårvagnen rakt utanför Kvarteret Victoria!

Nyfiken på Kvarteret Victoria? Hoppa på spårvagn nr 9 och åk raka spåret hit! Fr.o.m. 14.8.2017 […]

Läs mera...
06.06

Idag flyttar de första organisationerna in i Kvarteret Victoria!

Kvarteret Victoria inrymmer fr.o.m. juni 2017 förutom bostäder, daghem och restaurang även en rad organisationer med […]

Läs mera...
Mera nyheter...