Nyheter

Finlandssvensk babyboom kräver fler dagisplatser

Av en befolkningsprognos framgår det att år 2023 kommer det att finnas 1032 svenskspråkiga barn i åldern 0-5 år i det södra stordistriktet. Det här innebär en ökning på ungefär 100 barn. Det södra stordistriktet omfattar bland annat Ulrikasborg, Kronohagen, Drumsö, Kampmalmen och Bortre Tölö.

– Det är fråga om en klar ökning eftersom det kommer ett stort nytt bostadsområde på Busholmen med närmare 10 000 invånare. Om vi räknar att det i genomsnitt finns 10 procent svenskspråkiga i de här delarna av Helsingfors så då är det ju en ganska ansenlig barnmängd, konstaterar Niclas Grönholm som är linjedirektör vid utbildningsverket.

Nu finns det sammanlagt 702 svenska dagisplatser i det södra stordistriktet. En snabb titt på befolkningsprognosen för åren 2013-2023 talar sitt tydliga språk: fler dagisplatser behövs. Det är åtminstone tal om tiotals nya platser.

– Det är därför vi planerar ett nytt daghem på Busholmen som skulle ha 77 platser, säger Grönholm.

Svensk dagvård inte bara för svenskspråkiga

Men det är inte bara det ökade antalet svenskspråkiga barn man måste beakta när man utreder behovet av dagvårdsplatser på svenska utan också de tvåspråkiga och helt finskspråkiga som väljer svensk dagvård framom finsk.

Enligt en uppskattning är det till och med 15-20 procent av de finskspråkiga och tvåspråkiga familjerna i det södra stordistriktet som i framtiden kommer att söka sig till den svenska dagvården.

– Den här procenten är väldigt hög men det är den ofta i det södra stordistriktet. Den varierar också mycket mellan olika områden. Vi har nu räkna med tillräckligt många för att vi tror att den här trenden växer i framtiden, säger Grönholm.

Nya daghemmet löser inte alla problem

Daghemmet Pärlan planeras till Victoria kvarteret på Busholmen och kommer att betjäna småbarnsföräldrar i Kampmalmen, Rödbergen och Drumsö. Samtidigt kommer staden att lägga ner de två mindre dagvårdsgrupperna Maria och Barnstugan. Av daghemmets 77 platser kommer 39 att vara nya.

Om den nuvarande tidsplanen håller streck kommer det nya daghemmet vara färdigt hösten 2016. Det är stiftelsen Victoria kvarteret r.s. som ska bygga daghemmet. Lokalen hyrs sedan ut till staden. Stiftelsen bygger daghemmet enligt samma principer som tillämpas av de finska daghemmen dvs. 8 kvadratmeter per barn.

Pärlan kommer ändå inte att täcka hela behovet av svenskspråkiga dagvårdsplatser.

– Vi har ganska stora behov på Drumsö bland annat. Men då daghemmet Pärlan är färdigt så kommer vi att ha starta ett nytt projekt så småningom på Drumsö. Så det blir en bra balans mellan de här områdena och man kan avhjälpa lite det här behovet med hjälp av det nya daghemmet på Busholmen, åtminstone så här i början, förklarar Grönholm.

Det finns planer på att bygga ett daghem med 63 platser på Drumsö, men just nu har staden inte råd med att genomföra det här projektet. Så föräldrarna på Drumsö får skjutsa sina barn till Busholmen tills det nya, planerade daghemmet står färdigt.

Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2014/02/03/finlandssvensk-babyboom-kraver-fler-dagisplatser

Nyheter

30.04

Garden Party på Kvarteret Victoria

Den 21.5.2018 klockan 18.00 ordnar Kvarteret Victoria rf. och Stiftelsen Kvarteret Victoria ett Garden Party på […]

Läs mera...
14.08

Från och med idag stannar spårvagnen rakt utanför Kvarteret Victoria!

Nyfiken på Kvarteret Victoria? Hoppa på spårvagn nr 9 och åk raka spåret hit! Fr.o.m. 14.8.2017 […]

Läs mera...
06.06

Idag flyttar de första organisationerna in i Kvarteret Victoria!

Kvarteret Victoria inrymmer fr.o.m. juni 2017 förutom bostäder, daghem och restaurang även en rad organisationer med […]

Läs mera...
Mera nyheter...