Organisaatiot

Victoria-korttelin organisaatiokeskuksessa toimii lukuisia organisaatioita. Lähekkäin sijaitsevat toimistotilat antavat hyvät puitteet tavallista tiiviimpään yhteistyöhön. Organisaatiot tukevat myös korttelin pyrkimystä olla yksi Helsingin keskeisiä taide- ja kulttuuritoimipisteitä.

Teater Viirus

Viiruksella on monitoimisalin, amfiteatterin, gallerian ja kahden studion lisäksi myös toimisto ja henkilökunnan tiloja Victoria-korttelissa.

Finlands svenska Marthaförbund

Marttaliiton sisarjärjestö Finlands svenska Marthaförbund toimii Victoria-korttelissa. Järjestöllä on täällä sekä toimisto että huippumoderni opetuskeittiö. He panostavat myös digitaaliseen tekniikkaan, joka toimii apuna opetuksessa paikan päällä sekä mahdollistaa verkko-opettamisen.

DOT – Föreningen för drama och teater

DOT koostuu draamapedagogeista, näyttelijöistä ym. teatterin ja koulutuksen parissa työskentelevistä ammattilaisista. He järjestävät mm. esityksiä, jatkokoulutusta ja räätälöityjä ohjelmia kouluille, teattereille ja muille organisaatioille.

Finlandssvenskt filmcentrum

Finlandsvenskt filmcentrum edistää aktiivista ja elävää ruotsinkielistä elokuvakulttuuria Suomessa. He palvelevat mm. yksityishenkilöitä, kuntia, kirjastoja, kouluja ja yhdistyksiä. Filmcentrum jakaa toimistonsa elokuvayhdistys Walhallan kanssa. Walhalla on Filmcentrumin tärkein yhteistyökumppani.

Sydkustens landskapsförbund

Sydkustens landskapsförbund on eteläsuomalaisten kaksikielisten kuntien etujärjestö. Toiminnan painopisteinä ovat kulttuuri- ja koulutuskysymykset.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS on etujärjestö, joka palvelee suomenruotsalaisia vammaisjärjestöjä.

Labbet

Labbet r.f. on aatteellinen yhdistys, joka on 15 vuoden ajan tukenut ruotsinkielistä näytelmäkirjallisuutta Suomessa. Labbet järjestää mm. kursseja ja seminaareja, julkaisee kirjoja sekä osallistuu projekteihin muiden teatterikentän toimijoiden kanssa.

Uutiset

20.04

Edullista toimistotilaa vuokrataan

Stiftelsen Kvarteret Victoria sr vuokraa edullista toimistotilaa ruotsin- tai monikieliselle aatteeliselle organisaatiolle. Huone on 20 m2 […]

Lue lisää...
Lisää uutisia…