Organisationer

Kvarteret Victoria inrymmer även ett organisationscentrum där ett flertal olika organisationer har sina kontor. De samlokaliserade utrymmena bäddar för synergieffekter och samarbete utöver det vanliga. Organisationerna stöder även kvarterets syfte att vara en konstnärlig och kulturell knutpunkt i Helsingfors.

Teater Viirus

Teater Viirus har förutom verksamhetsutrymmen så som en multifunktionssal, en amfiteater, ett galleri och två studior, även sitt kontor och personalutrymmen i Kvarteret Victoria.

Finlands svenska Marthaförbund

I Kvarteret Victoria har Marthaförbundet förutom kontor även ett toppmodernt undervisningskök och satsar stort på digital teknik som hjälpmedel i undervisningen och som möjliggör nätstudier.

DOT – Föreningen för drama och teater

DOT består av dramapedagoger, skådespelare och andra yrkesverksamma inom teater och pedagogik. De erbjuder bl.a. undervisning för elever och lärare i drama och teater samt verkstäder och kurser för företag.

Finlandssvenskt filmcentrum

Finlandsvenskt filmcentrum arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland och betjänar bl.a. enskilda filmentusiaster, kommuner, bibliotek, skolor och föreningar. Filmcentrum delar kansli i Kvarteret Victoria med filmföreningen Walhalla som samtidigt är deras främsta samarbetspartner.

Sydkustens landskapsförbund

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska, med fokus på bl.a. ordkonst, koordinering av nätverk och klubbar, fortbildning för personal inom dagvård, rådgivning och eftis.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna.

Labbet

Labbet r.f. är en ideell förening som sedan mer än 15 år arbetat för svenskspråkig dramatik i Finland. Labbet ordnar bland annat kurser och seminarier, ger ut böcker och driver projekt i samarbete med andra aktörer på teaterfältet.

Nyheter

20.04

Verksamhetsutrymme uthyres

Stiftelsen Kvarteret Victoria sr hyr ut förmånligt oinrett kontorsutrymme på Busholmen till svensk- eller flerspråkig ideell […]

Läs mera...
Mera nyheter...