Organisationer

Kvarteret Victoria inrymmer även ett organisationscentrum där nio olika organisationer har sina kontor. De samlokaliserade utrymmena bäddar för synergieffekter och samarbete utöver det vanliga. Organisationerna stöder även kvarterets syfte att vara en konstnärlig och kulturell knutpunkt i Helsingfors.

 

Teater Viirus
Teater Viirus har förutom verksamhetsutrymmen så som en multifunktionssal, en amfiteater, ett galleri och två studior, även sitt kontor och personalutrymmen i Kvarteret Victoria.

Finlands svenska Marthaförbund
I Kvarteret Victoria har Marthaförbundet förutom kontor även ett toppmodernt undervisningskök och satsar stort på digital teknik som hjälpmedel i undervisningen och som möjliggör nätstudier.

DOT – Föreningen för drama och teater
DOT består av dramapedagoger, skådespelare och andra yrkesverksamma inom teater och pedagogik. De erbjuder bl.a. undervisning för elever och lärare i drama och teater samt verkstäder och kurser för företag.

Finlandssvenskt filmcentrum
Finlandsvenskt filmcentrum arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland och betjänar bl.a. enskilda filmentusiaster, kommuner, bibliotek, skolor och föreningar. Filmcentrum delar kansli i Kvarteret Victoria med filmföreningen Walhalla som samtidigt är deras främsta samarbetspartner.

Sydkustens landskapsförbund
Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska, med fokus på bl.a. ordkonst, koordinering av nätverk och klubbar, fortbildning för personal inom dagvård, rådgivning och eftis.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna.

Finlandssvenskt samarbetsforum
Föreningen Samarbetsforum arbetar för en levande och konstruktiv tvåspråkighet och för att öka förståelsen för den svenska språkgruppens behov av service och strukturer.

ACE-Production
ACE-Production är en agentur som äger och förvaltar verk, koncept och rättigheter inom teater och scenkonst. Företaget producerar och samproducerar nationella och internationella verk som lämpar sig för kulturexport och -import.

Affärsmagasinet Forum
Forum för ekonomi och teknik  är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen når i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer, men riktar sig till alla med brett intresse av arbetsliv, öppen ekonomi, entreprenörskap, innovation och ledarskap.

Nyheter

30.04

Garden Party på Kvarteret Victoria

Den 21.5.2018 klockan 18.00 ordnar Kvarteret Victoria rf. och Stiftelsen Kvarteret Victoria ett Garden Party på […]

Läs mera...
14.08

Från och med idag stannar spårvagnen rakt utanför Kvarteret Victoria!

Nyfiken på Kvarteret Victoria? Hoppa på spårvagn nr 9 och åk raka spåret hit! Fr.o.m. 14.8.2017 […]

Läs mera...
06.06

Idag flyttar de första organisationerna in i Kvarteret Victoria!

Kvarteret Victoria inrymmer fr.o.m. juni 2017 förutom bostäder, daghem och restaurang även en rad organisationer med […]

Läs mera...
Mera nyheter...